preskoči na sadržaj

Osnovna škola Mirka Pereša

 > natjecaji
Natječaji

Obavijest o izboru po raspisanom natječaju - Informatika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 23. 3. 2021. 07:53

U privitku se nalazi obavijest o izboru po raspisanom natječaju za radno mjesto učitelja/učiteljice Informatike.

 [više]

Testiranje za radno mjesto učitelja/učiteljice Informatike

Autor: Anamarija Tuškan, 16. 3. 2021. 08:11

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelja/učiteljice Informatike na nepuno radno vrijeme i neodređeno vrijeme, utvrdilo je područja provjere te relevantne izvore za pripremu kandidata za testiranje. Isto se provodi na temelju Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (KLASA: 003-02/16-01/02, URBROJ: 2103-71-05-19-02, 29. ožujka 2019.).

Područje provjere:

  • usmena procjena - intervju – poznavanje poslova i propisa radnog mjesta

Pravni i drugi izvori (literatura):

1. Ustav Republike Hrvatske

2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uz sve izmjene i dopune)

3. Zakon o ustanovama

4. Statut Osnovne škole Mirka Pereša (2019.)

5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

6. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

7. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

8. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

9. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

10. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

11. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

12. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

13. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

14. Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

15. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

16. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

17. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet  Informatika za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Testiranje za radno mjesto učitelja/učiteljice informatike održat će se u petak, 19. ožujka 2021. godine s početkom u 13.00 sati.

Na testiranje se pozivaju sljedeće kandidatkinje:

1. Maja Bušić

2. Iva Matković

Molimo kandidatkinje da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.

 

                                                                            Povjerenstvo

 [više]

Obavijest o izboru Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 10. 3. 2021. 15:15

Obavbijest o izboru po raspisanom natječaju za radno mjesto učitelja/učiteljice Matematike je u privitku.

 [više]

Natječaj za radno mjesto učitelja/učiteljice Informatike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 4. 3. 2021. 15:53

U prilogu se nalazi natječaj za radno mjesto učitelja/učiteljice Informatike.

 [više]

Natječaj za radno mjesto učitelja/učiteljice Matematike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 16. 2. 2021. 10:18

U prilogu se nalazi natječaj za radno mjesto učitelja/učiteljice Matematike na neodređeno i nepuno radno vrijeme.

 [više]

Obavijest o izboru po raspisanom natječaju spremač-spremačica Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 15. 1. 2021. 10:21

U prilogu se nalazi obavijest o izboru po raspisanom natječaju za radno mjesto spremač/spremačica.

 [više]

Obavijest o izboru po raspisanom natječaju odgojitelj - odgojiteljica Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 15. 1. 2021. 10:20

U pirlogu se nalazi obavijest o izboru po raspisanom natječaju za radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica.

 [više]

Testiranje za radno mjesto spremač/spremačica

Autor: Anamarija Tuškan, 8. 1. 2021. 10:56

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto spremača/spremačice na puno radno vrijeme i određeno vrijeme na temelju Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (KLASA: 003-02/16-01/02, URBROJ: 2103-71-05-19-02, 29. ožujka 2019.) poziva na usmenu procjenu/intervju sljedeće kandidatkinje:

1. Gordana Bandur
2. Josipa Kozić
3. Zorica Markić
4. Sandica Rupić
5. Karolina Valanović
 
Usmena procjena će se održati u ponedjeljak, 11. siječnja 2021. godine u 9.00 sati u prostoru Osnovne škole Mirka Pereša.
Mole se sve kandidatkinje da se prilikom dolaska u školu pridržavaju svih propisanih mjera, da nose zaštitnu masku i održavaju propisani razmak.
 
KLASA: 112-01-20-01/31
URBROJ: 2103-71-01-21-08
U Kapeli, 8. siječnja 2021.
 
                                                       Povjerenstvo
 [više]

Natječaj za radno mjesto voditelja/voditeljice programa Predškole Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 29. 12. 2020. 10:55

Natječaj je u prilogu.-

 [više]

Natječaj za radno mjesto spremača/spremačice Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 29. 12. 2020. 10:47

Natječaj je u privitku.

 [više]

Testiranje za radno mjesto stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila

Autor: Anamarija Tuškan, 6. 11. 2020. 08:35

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto stručnjaka/stručnjakinje edukacijsko-rehabilitacijskog profila utvrdilo je područje i izvore za pripremu kandidata za testiranje. Isto se provodi na temelju Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (KLASA: 003-02/16-01/02, URBROJ: 2103-71-05-19-02, 29. ožujka 2019.).

Područje provjere:

  • usmena procjena - intervju – poznavanje poslova i propisa radnog mjesta

Pravni i drugi izvori (literatura):

1. Ustav Republike Hrvatske

2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uz sve izmjene i dopune)

3. Zakon o ustanovama

4. Statut Osnovne škole Mirka Pereša (2020.)

5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

6. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

7. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

8. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

9. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

10. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

11. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

12. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

13. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

14. Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

15. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

16. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

17. Kurikulumi međupredmetnih tema

Testiranje će se održati u srijedu, 11. studenoga 2020. godine s početkom u 9.35 sati u Osnovnoj školi Mirka Pereša.

Na testiranje se poziva Ivona Zelenika.

 [više]

Rezultati natječaja za radno mjesto učitelja/učiteljice Informatike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 30. 10. 2020. 09:56

U prilogu se nalaze rezultati natječaja za radno mjesto učitelja/učiteljice Informatike.

 [više]

Rezultati natječaja - pomoćnik/pomoćnica u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 30. 10. 2020. 09:55

U prilogu se nalaze rezultati izbora za radno mjesto pomoćnika/pomoćnice u nastavi.

 [više]

Testiranje za radno mjesto učitelja/učiteljice informatike

Autor: Anamarija Tuškan, 22. 10. 2020. 10:07

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelja/učiteljice Informatike na nepuno radno vrijeme i neodređeno vrijeme, utvrdilo je područja provjere te relevantne izvore za pripremu kandidata za testiranje. Isto se provodi na temelju Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (KLASA: 003-02/16-01/02, URBROJ: 2103-71-05-19-02, 29. ožujka 2019.).

Područje provjere:

  • usmena procjena - intervju – poznavanje poslova i propisa radnog mjesta

Pravni i drugi izvori (literatura):

1. Ustav Republike Hrvatske

2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uz sve izmjene i dopune)

3. Zakon o ustanovama

4. Statut Osnovne škole Mirka Pereša (2019.)

5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

6. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

7. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

8. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

9. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

10. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

11. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

12. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

13. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

14. Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

15. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

16. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

17. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet  Informatika za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Testiranje za radno mjesto učitelja/učiteljice informatike održat će se u utorak,  27. listopada 2020. godine s početkom u 8.00 sati.

Na testiranje se pozivaju sljedeće kandidatkinje:

1. Maja Bušić

2. Salmina Gerić

3. Ana Krajina

 [više]

Natječaj za radno mjesto stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 21. 10. 2020. 12:04

Natječaj je u prilogu.

 [više]

Testiranje za radno mjesto pomoćnika/pomoćnice u nastavi

Autor: Anamarija Tuškan, 16. 10. 2020. 14:58

Testiranje za radno mjesto pomoćnika/pomoćnice u nastavi održat će se u srijedu, 21. listopada 2020. godine prema sljedećem rasporedu:

8.45 - 9.45 - Marija Bogat, Klementina Bureš, Edita Hehet, Anita Jukić i Ines Kovač

9.50 - 10.40 - Jelena-Nikolina Magdić, Matej Martan, Lucija Tanjić, Snježana Stjepanović

Molimo kandidate da se prilikom dolaska u školu jave na portu te da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.

 [više]

Natječaj za radno mjesto učitelja/učiteljice Informatike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 11. 10. 2020. 17:04

Natječaj se nalazi u prilogu.

 [više]

Rezultati izbora po natječajnim postupcima za radna mjesta učitelja/učiteljice Engleskoga jezika i Matematike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 9. 10. 2020. 10:12

U prilogu se nalaze rezultati izbora nakon provedenih natječajnih postupaka.

 [više]

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/učiteljice Matematike

Autor: Anamarija Tuškan, 30. 9. 2020. 11:17

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelja/učiteljice Matematike na nepuno radno vrijeme i neodređeno vrijeme, utvrdilo je područja provjere te relevantne izvore za pripremu kandidata za testiranje. Isto se provodi na temelju Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (KLASA: 003-02/16-01/02, URBROJ: 2103-71-05-19-02, 29. ožujka 2019.).

 

Područje provjere:

  • pisana procjena – poznavanje poslova i propisa radnog mjesta

 

Pravni i drugi izvori (literatura):

1. Ustav Republike Hrvatske

2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uz sve izmjene i dopune)

3. Zakon o ustanovama

4. Statut Osnovne škole Mirka Pereša (2019.)

5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

6. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

7. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

8. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

9. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

10. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

11. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

12. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

13. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

14. Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

15. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

16. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

17. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

 

-------------

Povjerenstvo poziva sljedeće kandidate da pristupe testiranju dana 2. listopada 2020. godine u 13.00 sati u prostorijama Osnovne škole Mirka Pereša na adresi Ul. 1. svibnja 2, 43203 Kapela:

1. Dubravka Belačić

2. Klara Franjić

 [više]

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/učiteljice Engleskoga jezika

Autor: Anamarija Tuškan, 30. 9. 2020. 11:09

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelja/učiteljice Engleskoga jezika na nepuno radno vrijeme i neodređeno vrijeme, utvrdilo je područja provjere te relevantne izvore za pripremu kandidata za testiranje. Isto se provodi na temelju Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (KLASA: 003-02/16-01/02, URBROJ: 2103-71-05-19-02, 29. ožujka 2019.).

 

Područje provjere:

  • pisana procjena – poznavanje poslova i propisa radnog mjesta

 

Pravni i drugi izvori (literatura):

1. Ustav Republike Hrvatske

2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uz sve izmjene i dopune)

3. Zakon o ustanovama

4. Statut Osnovne škole Mirka Pereša (2019.)

5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

6. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

7. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

8. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

9. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

10. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

11. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

12. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

13. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

14. Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

15. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

16. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

17. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

 

-------------

Povjerenstvo poziva sljedeće kandidate da pristupe testiranju dana 2. listopada 2020. godine u 12.00 sati u prostorijama Osnovne škole Mirka Pereša na adresi Ul. 1. svibnja 2, 43203 Kapela:

- Bernarda Jug

- Veronika Javor

 [više]

Natječaj za radno mjesto pomoćnik/pomoćnica u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 30. 9. 2020. 10:11

Natječaj se nalazi u prilogu.

 [više]

Natječaj za radno mjesto pomoćnika/pomoćnice u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 30. 9. 2020. 09:12

Natječaj se nalazi u prilogu.

 [više]

Natječaji za radna mjesta učitelja/učiteljice Matematike i Engleskoga jezika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 21. 9. 2020. 11:57

U prilogu se nalaze natječaji.

 [više]

Obavijest o odabiru - Pomoćnici u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 11. 9. 2020. 11:27

U prilogu se nalazi obavijest o odabiru za radna mjesta pomoćnika u nastavi.

 [više]

Testiranje kandidata/kandidatkinja

Autor: Anamarija Tuškan, 7. 9. 2020. 11:45

Testiranje kandidata/kandidatkinja za radna mjesta pomoćnika  nastavi održat će se u uoteka, 8. rujna 2020. godine u ve+remenu od 8.15 do 12.00 sati. Svaki kandidat/kandidatkinja će telefonskim putem biti obaviješten o točnom vremenu kako bi se izbjeglo okupljanje. Mole se svi kandidati da se pridržavaju epidemioloških mjera, obavezno nose masku za lice i drže primjeren razmak.

 [više]

Natječaji za radna mjesta pomoćnika/pomoćnice u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 27. 8. 2020. 11:59

U prilogu se nalaze natječaji za radna mjesta pomoćnika/pomoćnice u nastavi.

 [više]

Obustava natječajnih postupaka

Autor: Anamarija Tuškan, 23. 3. 2020. 12:10

Obustavljaju se natječajni postupci za radna mjesta učitelja/učiteljice Engleskog jezika i učitelja/učiteljice Matematike.

 [više]

Natječaji za radna mjesta učitelja/učiteljice Engleskog jezika i Matematike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Anamarija Tuškan, 18. 3. 2020. 14:37

Natječaji su u prilogu.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 e-Dnevnik

Za prijavu klikni na sliku

Office 365

Dječji radovi

Logo škole

Upisi u srednju školu

Anketa
Nastavu na daljinu pratim preko...Links

Arhiva dokumenata
Kalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Oglasna ploča
Korisni linkoviCarNet vijest
CarNet vijesti
05.05.2021. 18:02
INFO Najava radova na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge OiV – 6.05.2021
Postovani, U cetvrtak, 6. svibnja 2021., od 16:00 do 20:00 sati, odvijati ce se hitni radovi na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge Odasiljaci i veze d.o.o.. Tijekom radova doci ce do ... The post INFO Najava radova na mreznoj infrastrukturi davatelja usluge OiV – 6.05.2021 appeared first on CARNET .

04.05.2021. 12:08
Istraživanje tržišta – uređaji za primjenu digitalne tehnologije u nastavi
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET planira započeti postupak javne nabave uređaja za primjenu digitalne tehnologije u nastavi u sklopu II. faze programa ,,e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola ... The post Istraživanje tržišta – uređaji za primjenu digitalne tehnologije u nastavi appeared first on CARNET .

Kalendar
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Osnovna škola Mirka Pereša / Ulica 1.svibnja br 2, HR-43203 Kapela / os-mperesa-kapela.skole.hr / ured@os-mperesa-kapela.skole.hr
preskoči na navigaciju